Wantedly CASE will be sunset on April 30th, 2020. Please ensure you have saved any data you wish to keep by April 29th, 2020. Click here for more info

下一站吃什麼

Edit

1 likes

306 views

0 members

ABOUT

 
一站一步闖著,在台灣,以美食為據點,
吃出對台灣的愛與心得;以美食為路線,
吃出對台灣的認知。由淺至深,由味蕾至歷史。
 
 
 
 
 
 
 
小籠包→乾拌麵→臭豆腐→棺材板→黑輪米血→
涼糕→肉圓→蚵仔煎→肉包→愛玉冰→米糕→
麻辣鴨血→珍珠奶茶→蚵仔麵線→車輪餅→肉粽→蘇打冰→→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/
 
 
 
 
 
認識台灣 / 海報宣傳比賽下一站吃什麼29.7 x 42 cm 

CREDITS

0 COMMENTS

Comment