Phương Thảo

MuaBanNhanh

Phương Thảo

MuaBanNhanh

This user is using the new profile.

Join our Beta test to try out our new profile.

Join

+ Trang thương mại điện tử muabannhanh.com la he thong nen tang, mang xa hoi ho tro doanh nghiep vua va nho, tieu thuong, nguoi khoi nghiep mua ban... He thong thuong mai dien tu dac thu cua Viet Nam. + Ket noi va ho tro "suc manh" cho cac doanh nghiep vua va nho, nguoi khoi nghiep ton tai, phat trien va canh tranh kinh doanh voi "nguoi khong lo", cac tap Doan trong va ngoai nuoc.


Languages

Vietnamese - Professional