1
/
5

All posts

#唔想返工只想靜靜 留意吓會唔會已經BURN OUT 咗?
作為工時數一數二長嘅香港,身邊總會有人日日都喺到叫話:唔想返工...早於2019年,世界衛生組織(WHO)其實已經將Burnout (工作倦怠)納入為[「國際疾病分類」](International Classification of Diseases),並界定工作倦怠是「一種因在工作場所承受長期壓力,而未被成功處理所衍生的症候群」。 今日就等小編統整一下,如果你目前都有遇到以下嘅狀態,可能就已經陷入緊工作倦怠嘅狀態,需要好好正視一下喇!- 逃避起床- 每日放工都覺得筋疲力盡- 漸漸厭惡社交- 對身邊的事物喪失期待- 厭世- 龐大工作量- 工作壓力很大- 訓覺質素變差- 頭痛- 經常失眠...